Mapy Dąbrówki Wielkiej i okolic

 

 

 

1. http://amzpbig.com/maps/5680_Laurahutte_1883.jpg   - rok wydania 1883 roku

 

 

2..  Flötzkarte des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens - № 14. Sect. Gross Dombrowka – mapa górnicza z 1903 roku

 

Źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa 

 

http://sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=67459&from=publication

 

3. http://amzpbig.com/maps/5680_Laurahutte_1942.jpg    - rok wydania 1942

 

 

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole tekstowe