Dąbrówka Wielka w „Katasterze Karolińskim” (1723-1724)

 

W Archiwum Państwowym we Wrocławiu możemy znaleźć ciekawe źródło dla historii Dąbrówki Wielkiej – mianowicie Kataster Karoliński – czyli Kataster podatkowy.Nazwa Katastru pochodzi od imienia panującego w tym czasie na Śląsku cesarza Karola VI, który zlecił sporządzenie nowego katastru ponieważ stary był już przestarzały.[1] Dokument ten zawiera spis poddanych z informacjami dotyczącymi ich sytuacji gospodarczej.[2]

Akta Dąbrówki Wielkiej składają się z czterech dokumentów specyfikacji poddanych Unterthaner Specification s. 170-177, oświadczenia podsumowującego samooszczacowanie Der Unterhaner Bekanntnüß s. 178-179 oraz protokoły i podsumowania komisji rewizyjnej Unterthaner Befunds Tabella s. 180-181. W zeznaniach podanych z Dąbrówki Wielkiej wymienionych jest lisko 30 kmieci (Baüern)[3] ; między innymi: Walentin Kudlacz, Thomas Gembicz, Jakob Macha, Albrecht Pajor, Simon Halczuch, Albrecht Sieja, Stentzel Blasczik, Albrecht Jasko, Joseph Klosa Stenzel Malina, Jakob Pajur, Barthl. Kiera, Mart. Skorka, Jakob Poledniak, Jakob Trzansky, Barthl Przybylko, Lorentz Stanik, Franz Gubala, Jakob Poledniak Grycz, Jakob Sczogiel, Jakob Woycziech, Johann Pitasch, Andreas Ziolo, Anna Wawrza, Martin Zabiegala, Mart. Blasczik[4]. , i kilku zagrodników omłuckowych (Dresach- Gärthner).[5] Między innymi: Blasi Skorka, Johann Zabiegala, Thomas Zubel, Anton Przybylek, Stenzel Malina.[6] Sołtysem był Jakub Poledniak a ławnikami Walenty Kudlacz, Jakub Macha i Wojciech Jasko. Powierzchnia uprawna pól umożliwiała zasiew 106,5 małdratów wrocławskich. Hodowano 12 wiertli owiec (czyli 300 sztuk), 60 krów, i 25 świń. Dochód szacowany wyniósł w zaokrągleniu 288 talarów, a wartość majątku 2407 talarów. Indykcja dominium i poddanych w Dąbrówce Wielkiej wynosiła 868 talarów 32 grosze 2 halerze. Większość nazwisk mieszkańców Dąbrówki Wielkiej wymienionych w Katastrze Karolińskim występuje do dzisiejszego dnia w naszej miejscowości .

 

 


[1] Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej AP Wrocław, Kataster Karoliński, zespół nr 164 – (dzieje twórcy informacja o zespole archiwalnym)

[2] Wikipedia

[6] AP we Wrocławiu, Zespół nr 164 Kataster Karoliński, syg.194,s.177