Z pisma z 1925 roku[1] dotyczącego :Wsparcia dla weteranów dla wojny francusko-pruskiej z 1871 roku dowiadujemy się o żyjących weteranach tej wojny z Dąbrówki Wielkiej, są to:

 

Józef Skrzydelski ur. 1845.02.02

Jan Skrzydelski ur. 1847.05.16

Filip Burzan ur. 1849.04.27

Antoni Szczogiel ur. 1844.01.14

Józef Joszko ur. 1845.03.19

Wojciech Wójcik ur. 1843.03.27

 


[1] AP Kat, Zespół 1473 Akta gminy Dąbrówka Wielka 1874-1953, sygn. 132, s.29