3. Okres 1939 - 1945 

5.Okres po 1945 roku 

2. Okres 1922-1939 

W dokumentach w Archiwum Państwowym w Katowicach[1] możemy znaleźć pieczątki urzędowe, stowarzyszeń, szkoły i inne z Dąbrówki Wielkiej. Pieczątki posegregowałem na okresy:

do 1922, 1922-1939, 1939-1945, od 1945. Aktualnie 52 pieczątki (aktualizacja 08.02.2024)

 

[1] Archiwum Państwowe w Katowicach, Zespół 1473 Akta gminy Dąbrówka Wielka, Zespół 1514 Akta gruntowe powiatu tarnogórskiego, 2815 USC W Dąbrówce Wielkiej

 

1 Okres do 1922 roku 

Pieczątki urzędów, stowarzyszeń, szkoły i inne z  Dąbrówki Wielkiej