Wykaz piekarni z terenu Dąbrówki Wielkiej z 1934 roku

 

 

 

l.p

Nazwa piekarni

właściciel

Uwagi

1.

Mazur Wilhelm piekarnia

Mazur Wilhelm

mistrz piekarski

 

2.

Zborowski Józef

Gryzak Alfons

mistrz piekarski

 

3.

Hadamik Andrzej

piekarnia

Hadamik Andrzej

 

4.

Gawron Wojciech

piekarnia

Gawron Wojciech

 

5.

Malina Piotr

piekarnia

Malina Paweł

 

6.

Kołodziejczyk Józef

Zioło Szymon

 

7.

Gryzak Jerzy

piekarnia

Gryzak Paulina

 

8.

Spinczyk Antoni

piekarnia

Spinczyk Antoni

 

Opracowano na podstawie : AP Kat, Zespół 1473 Akta gmina Dąbrówka Wielka , sygn.65