Wykaz kopalń rud z terenu Wielkiej Dąbrówki  

 

l.p

Nazwa kopalni

 

Nadanie

Minerał

Powierzchnia kopalni

1

„Friedrich Wilhelm”

1844.09.26

ruda ołowiu

235 000 lachter kw

2

„Rosalie”

1853.12.09

ruda cynku

1 033 137,95 m kw

3

„Bethlen”

 

1855.04.28

ruda ołowiu

1 033 138 m kw

4

„Jane Eve”

(rozszerzenie)

1855.05.21

1872.12.03

ruda ołowiu

1 033 138 m kw

1 551 823 m kw

5

„Young  Rowley”

(rozszerzenie)

1855.06.30

1872.12.03

ruda ołowiu

1 033 138 m kw

1 996 153 m kw

6

„Alcantara”

(rozszerzenie)

1856.04.07

1872.12.03

ruda ołowiu

1 033 138 m kw

2 139 684 m kw

7

„Samuelsglück”

1857.04.25

1864.08.18

ruda ołowiu

ruda cynku

1 030 138 m kw

8

„Lebauf”

1858.11.14

ruda cynku

446 628,5 lachter kw

9

„Croneck”

1864.01.23

ruda cynku

3 432 m kw

10

„Olga”

1865.06.16

ruda cynku

235 984 lachter kw

11

„Ernst Freude”

1865.06.29

ruda ołowiu

1 033 138 m kw

12

„Pogerells Hoffnung”

1865.08.25

ruda ołowiu

1 033 138 m kw

13

„Schleswig Holstein”

1866.04.19

ruda ołowiu

432 992,88 lachter kw

14

„Rosaliens Zumuthung”

1866.06.09

ruda ołowiu

1 033 138 m kw

15

„Georg”

1867.02.11

ruda ołowiu

233 785 lachter kw

16

„Ceres”

1867.05.06

ruda ołowiu

238 225 lachter kw

17

„Neue Herta”

1867.05.24

ruda cynku

2 189 000 m kw

18

„Gut-Glück”

1867.09.13

ruda ołowiu

1 033 138 m kw

18

„Kramersglück”

1867.09.30

ruda ołowiu

142 1876 lachter kw

20

„Rosaliensglück”

1868.03.19

ruda cynku i ołowiu

235 282 lachter kw

21

„Giesche”

1868.05.14

ruda ołowiu

233 785 lachter kw

22

„Friedrich Carl”

1869.03.10

ruda ołowiu

2 189 000 m kw

23

„Piryt”

1869.09.02

piryt

2 189 000 m kw

24

„Kobold”

1870.11.23

piryt

500 000 lachter kw

25

„Solfatara”

1871.08.26

piryt

2 189 000 m kw

26

„Neue Friedrich Wilhelm”

1874.10.25

piryt

1 252 005,39 m kw

27

„Solfatara XV”

1874.11.07

piryt

2 184 676 

28

„Solfatara XVI”

1874.11.07

piryt

1 110 980 m kw 

29

„Solfatara XIII”

1875.06.07

piryt

2 189 000 m kw

30

„Solfatara III”

1875.09.08

piryt

2 189 000 m kw

31

„Solfatara XIV”

1875.09.11

piryt

2 189 000 m kw

32

„Solfatara XVII”

1875.09.11

piryt

2 189 000 m kw

33

„Solfatara XVIII”

1875.09.11

piryt

2 188 997 m kw

34

„Solfatara II”

1875.11.13

piryt

2 188 993 m kw

35

„Victoria Adelheid”

1876.12.08

ruda cynku

2 185 163 m kw

36

„Margarethensblick”

1877.07.04

ruda cynku

1 455 260 m kw

37

„Paulines Schmerz”

1877.12.07

ruda cynku

1 033 138 m kw

38

„Für Pauline”

1879.07.17

ruda cynku

-

39

„Dankbarkeit”

1880.01.24

ruda cynku

-

40

„Sanct Stefano”

1880.01.24

ruda cynku

2 188 713 m kw

41

„Gurko III”

1880.03.18

ruda cynku

2 187 242 m kw

42

„Vertrauen”

1882.10.28

piryt

2 189 000 m kw