Wykaz. 1  . Wykaz osób z Dąbrówki Wielkiej, które podpisały się pod deklaracją

Adamcówna Klara 181/13

Gasz Gerchard 184/13

Adamczyk W 183/13

Gawron Jan 183/13

Adamczykówna Stanisława 182/13

Gawronówna Łucja 182/13

Adamiec Paweł 184/13

Gerlich Paweł 184/13

Alfred  ?  nauczyciel 183/13

Gliszczyńska Maria 182/13

Banasik Karol 184/13

Gojowczyk Konrad184/13

Baran Wincenty 184/13

Góralska Marta 182/13

Barka Piotr 184/13

Góralski Franciszek 184/13

Barkówna Anna 182/13

Grabowski Franciszek 183/13

Baronówna ... 181/13

Gut Franciszek 183/13

Bednarek Józef 183/13

Halcuchówna Berta 182/13

Bilski Ed. 183/13

Halczuch Roman 183/13

Blachówna Tekla 181/13

Halemba Piotr 184/13

Błaszczyk Tomasz 184/13

Hartlik Wilchelm 183/13

Błaszczykówna B 181/13

Hedwig Stanisław ? 184/13

Błaszczykówna Genowefa 181/13

Hojka Jakób 184/13

Błaszczykówna T. 181/13

Hrabkówna Marta 182/13

Burzan Jerzy 184/13

Jenczek Józef 183/13

Burzan Roman 183/13

Jęczekówna Magdalena 181/13

Burzyk Jerzy 184/13

Jochlik Jan 184/13

Chrobok Damazy 183/13

Jośko Roman 182/13

Cuber Paweł 184/13

Jośko Wiktor 184/13

Cup Franciszek 183/13

Jośkówna Marja 181/13

Cupe  Franciszek ? 181/13

Kachelówna Anna 181/13

Danecki Paweł 184/13

Kachelówna Emilia

Danecki Piotr 184/13

Kachelówna Jadwiga 182/13

Danecki Wiktor 183/13

Kaim Jan 184/13

Danek Franciszek 184/13

Kawalec Józef 183/13

Drozdek Jan - nauczyciel 184/13

Kiczka Józef 184/13

Drzyzga Marja 182/13

Kiera Julja 181/13

Dyka Gertruda 181/13

Kiera Piotr 184/13

Dyka Matylda 182/13

Kierówna Marja 182/13

Dyksy Jan 183/13

Kleinówna Klara 182/13

Edmund ? nauczyciel 183/13

Kloza Andrzej 184/13

Eichmannówna Marja 182/13

Kloza Józef 184/13

Ferdyn Szczepan 184/13

Kloza Paweł 183/13

Ferenc Wilem 183/13

Kloza Paweł 184/13

Foryta Adolf 184/13

Kloza Robert 184/13

Foryta Paweł 183/13

Kocot Szczepan 184/13

Franielczyk Antoni I 183/13

Kocotówna Agnieszka 181/13

Franielczyk Antoni II 183/13

Koj Alojzy 184/13

Franielczyk Jan 184/13

Konkówna Agnieszka 182/13

Franielczyk Piotr 183/13

Koprek Piotr 183/13

Franielczyk Piotr 184/13

Korfantówna Marta 182/13

Franielczyk Wojciech 183/13

Korus Jan 184/13

Gabór Edmund 184/13

Korus Karol 184/13

Gabór Wiktor 184/13

Koryciorz Franciszek 183/13

Gabórówna Tekla 181/13

Koryciorz Jan 182/13

Gajowczykówna Elżbieta

Koryciorz Józef 183/13

Gajowczykówna Klara

Koryciorz Józef 184/13

Gajówna Jadwiga 182/13

Koryciorz Konrad 184/13

Garus Adolf 184/13

Koryciorzówna Marta 181/13

Garus Antoni 183/13

Kosmonula Matylda 181/13

Garus Wiktor 183/13

Kostarczykówna M. 181/13

Kozioł Wiktor 184/13

Pawełczyk Teodor 184/13

Koziołek Piotr 184/13

Pelczanka Klara 181/13

Koziołówna Brygida 181/13

Pelka Anna 182/13

Kruczek Karol 184/13

Pietrucha Paweł 183/13

Kruczek Stefan 184/13

Pietruchówna Maria 182/13

Kubanek Gerhart 182/13

Piwowar Szczepan 184/13

Kubica Bruno 184/13

Piwowarówna Agnieszka 181/13

Kubica Erest 183/13

Płaczekówna Gertruda 181/13

Kutyniakówna M. 181/13

Podzimska Julia 181/13

Langer Józef 184/13

Pogoda  Teodor184/13

Langnerówna Marja 181/13

Polok Tomasz 184/13

Lassok Gerhard 184/13

Połedniok Piotr 184/13

Libera Augustyn 184/13

Połedniok Tomasz 184/13

Libera Jerzy 184/13

Połedniok Wincenty 184/13

Litwińska Marja 182/13

Popczyk Antoni 182/13

Litwiński Jerzy 183/13

Popczyk Konrad 182/13

Loska Jan 184/13

Profus Franciszek 184/13

Macha Julia 182/13

Prudło Maksymilian 184/13

Machówna Agn. 181/13

Przybylokówna R. 181/13

Machura Bernard 184/13

Rabstein Jan 182/13

Machura Wincenty 183/13

Rabstein Józef 184/13

Maciejok Franciszek 183/13

Rabus Wincenty 184/13

Maj Jerzy 183/13

Rabusówna Brygida 182/13

Maj Roman 183/13

Rabusówna Klara 182/13

Malina Barbara 181/13

Raś Brunon 183/13

Malina Jan 183/13

Rode Bruno 182/13

Malina Wojciech 184/13

Rode Jan 183/13

Malinówna Katarz. 181/13

Rybak Jan 184/13

Małyasikówna Bronisława 182/13

Rybok Bernard 184/13

Mamok Wincenty 184/13

Rzeźniczek Antoni 183/13

Mańka Olga 181/13

Sieja Agnieszka 181/13

Mazurówna M. 181/13

Sieja Bernard 182/13

Mierczyk Adolf 183/13

Sieja Elżbieta 182/13

Mierczyk Konrad 184/13

Sieja Feliks 184/13

Morawiecówna Gertruda 181/13

Sieja Franciszek 184/13

Morys Roman 184/13

Sieja Joachim 183/13

Morys Wiktor 182/13

Sieja Paweł 184/13

Mrugała Ryszard 183/13

Sieja Szczepan 184/13

Muc Adolf 184/13

Sieja Tomasz 184/13

Muc Stanisław 184/13

Siejówna Gertruda 182/13

Niedworak Izydor 183/13

Siejówna Julja 182/13

Niedworakówna Maria 182/13

Skórka Elżbieta 182/13

Niedworkówna Julia 182/13

Skórka Jan 184/13

Nowak Bruno 184/13

Skórka Józef 184/13

Nowak Jan 184/13

Skórka Konrad 184/13

Nowakówna Katarz. 181/13

Skórka Konrad 184/13

Oliwa Ignacy 184/13

Skórkówna Brygida 181/13

Opara Katarzyna 182/13

Skórkówna Józefa 181/13

Opara Wiktor 184/13

Skórkówna Rozalja 182/13

Osyskówna Marja 181/13

Skrzydelska Marta 181/13

Pańta Bernard 184/13

Skrzydelski Bernard 183/13

Pańta Franciszek 184/13

Skrzydelski Jan 184/13

Pańta Katarzyna 181/13

Solipiwkówna Marta 182/13

Pawełczyk Grzegorz 183/13

Sowa Emilia 181/13

Pawełczyk Stefan 183/13

Stanik Józef 183/13

Stanik Tomasz 184/13

Wacławkówna Klara 182/13

Stanik Wiktor 184/13

Wajda Elżbieta 181/13

Styszówna Elfryda 182/13

Wajda Jan 184/13

Szablicówna Anna 181/13

Wajda Szczepan 184/13

Szczesna Helena 182/13

Wajdówna Gertruda 182/13

Szczgiełówna Cecylia 182/13

Wawrzynczok Tomasz 184/13

Szczygeł Konrad 184/13

Wieczorek Antoni 184/13

Szczygeł Konrad 184/13

Wieczorek Józef 184/13

Szelizanka Helena 181/13

Wieczorek Michał 184/13

Szeliżanka Maria 182/13

Wieczorek Sylwester 183/13

Sznura Mikołaj 184/13

Wieczorek Wincenty 184/13

Szołtysik J. 184/13

Wieczorek Wincenty 184/13

Szołtysik Jan 184/13

Wieczorkówna Bryg. 181/13

Szołtysik Michał 184/13

Wieczorkówna Brygida 182/13

Szołtysik T. 184/13

Wieczorkówna Marja 181/13

Szołtysik Wincenty 184/13

Wieczorkówna Tekla 182/13

Szołtysikówna Berta 182/13

Wieczorkówna Wiktoria 181/13

Szołtysikówna Julja 182/13

Wieczorkówna Zofia 181/13

Szołtysikówna M. 181/13

Wilczek Paweł 182/13

Szubówna Gert. 181/13

Wilertówna Rozalja 182/13

Szydłówna Elżbieta 182/13

Wilitek Jerzy 184/13

Szydłówna Helena 181/13

Wilk Wiktor 184/13

Szymonek Franciszek 184/13

Wilkówna Jadwiga 181/13

Szymonek Józef 184/13

Willert Jan 184/13

Szymonkówna Joanna 182/13

Wójcik Konrad 183/13

Tomasik Szczepan 184/13

Wójcik Paweł 184/13

Trzonski Józef 184/13

Wójcik Paweł 184/13

Trzońska Emma 182/13

Wydra Paweł 184/13

Ulfik Franciszek 183/13

Zok Wincenty 184/13

Urbańczyk K. 184/13

Zorychta Feliks 184/13

Źródło: Opracowano na podstawie http://memory.loc.gov/service/mss/pldec/013/0183.jpg (Tom 13 strony 181-184)

Wykaz. 1  . Wykaz osób z Dąbrówki Wielkiej, które podpisały się pod deklaracją

Adamcówna Klara 181/13

Gasz Gerchard 184/13

Adamczyk W 183/13

Gawron Jan 183/13

Adamczykówna Stanisława 182/13

Gawronówna Łucja 182/13

Adamiec Paweł 184/13

Gerlich Paweł 184/13

Alfred  ?  nauczyciel 183/13

Gliszczyńska Maria 182/13

Banasik Karol 184/13

Gojowczyk Konrad184/13

Baran Wincenty 184/13

Góralska Marta 182/13

Barka Piotr 184/13

Góralski Franciszek 184/13

Barkówna Anna 182/13

Grabowski Franciszek 183/13

Baronówna ... 181/13

Gut Franciszek 183/13

Bednarek Józef 183/13

Halcuchówna Berta 182/13

Bilski Ed. 183/13

Halczuch Roman 183/13

Blachówna Tekla 181/13

Halemba Piotr 184/13

Błaszczyk Tomasz 184/13

Hartlik Wilchelm 183/13

Błaszczykówna B 181/13

Hedwig Stanisław ? 184/13

Błaszczykówna Genowefa 181/13

Hojka Jakób 184/13

Błaszczykówna T. 181/13

Hrabkówna Marta 182/13

Burzan Jerzy 184/13

Jenczek Józef 183/13

Burzan Roman 183/13

Jęczekówna Magdalena 181/13

Burzyk Jerzy 184/13

Jochlik Jan 184/13

Chrobok Damazy 183/13

Jośko Roman 182/13

Cuber Paweł 184/13

Jośko Wiktor 184/13

Cup Franciszek 183/13

Jośkówna Marja 181/13

Cupe  Franciszek ? 181/13

Kachelówna Anna 181/13

Danecki Paweł 184/13

Kachelówna Emilia

Danecki Piotr 184/13

Kachelówna Jadwiga 182/13

Danecki Wiktor 183/13

Kaim Jan 184/13

Danek Franciszek 184/13

Kawalec Józef 183/13

Drozdek Jan - nauczyciel 184/13

Kiczka Józef 184/13

Drzyzga Marja 182/13

Kiera Julja 181/13

Dyka Gertruda 181/13

Kiera Piotr 184/13

Dyka Matylda 182/13

Kierówna Marja 182/13

Dyksy Jan 183/13

Kleinówna Klara 182/13

Edmund ? nauczyciel 183/13

Kloza Andrzej 184/13

Eichmannówna Marja 182/13

Kloza Józef 184/13

Ferdyn Szczepan 184/13

Kloza Paweł 183/13

Ferenc Wilem 183/13

Kloza Paweł 184/13

Foryta Adolf 184/13

Kloza Robert 184/13

Foryta Paweł 183/13

Kocot Szczepan 184/13

Franielczyk Antoni I 183/13

Kocotówna Agnieszka 181/13

Franielczyk Antoni II 183/13

Koj Alojzy 184/13

Franielczyk Jan 184/13

Konkówna Agnieszka 182/13

Franielczyk Piotr 183/13

Koprek Piotr 183/13

Franielczyk Piotr 184/13

Korfantówna Marta 182/13

Franielczyk Wojciech 183/13

Korus Jan 184/13

Gabór Edmund 184/13

Korus Karol 184/13

Gabór Wiktor 184/13

Koryciorz Franciszek 183/13

Gabórówna Tekla 181/13

Koryciorz Jan 182/13

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Kruczek Stefan 184/13

Pietruchówna Maria 182/13

Kubanek Gerhart 182/13

Piwowar Szczepan 184/13

Kubica Bruno 184/13

Piwowarówna Agnieszka 181/13

Kubica Erest 183/13

Płaczekówna Gertruda 181/13

Kutyniakówna M. 181/13

Podzimska Julia 181/13

Langer Józef 184/13

Pogoda  Teodor184/13

Langnerówna Marja 181/13

Polok Tomasz 184/13

Lassok Gerhard 184/13

Połedniok Piotr 184/13

Libera Augustyn 184/13

Połedniok Tomasz 184/13

Libera Jerzy 184/13

Połedniok Wincenty 184/13

Litwińska Marja 182/13

Popczyk Antoni 182/13

Litwiński Jerzy 183/13

Popczyk Konrad 182/13

Loska Jan 184/13

Profus Franciszek 184/13

Macha Julia 182/13

Prudło Maksymilian 184/13

Machówna Agn. 181/13

Przybylokówna R. 181/13

Machura Bernard 184/13

Rabstein Jan 182/13

Machura Wincenty 183/13

Rabstein Józef 184/13

Maciejok Franciszek 183/13

Rabus Wincenty 184/13

Maj Jerzy 183/13

Rabusówna Brygida 182/13

Maj Roman 183/13

Rabusówna Klara 182/13

Malina Barbara 181/13

Raś Brunon 183/13

Malina Jan 183/13

Rode Bruno 182/13

Malina Wojciech 184/13

Rode Jan 183/13

Malinówna Katarz. 181/13

Rybak Jan 184/13

Małyasikówna Bronisława 182/13

Rybok Bernard 184/13

Mamok Wincenty 184/13

Rzeźniczek Antoni 183/13

Mańka Olga 181/13

Sieja Agnieszka 181/13

Mazurówna M. 181/13

Sieja Bernard 182/13

Mierczyk Adolf 183/13

Sieja Elżbieta 182/13

Mierczyk Konrad 184/13

Sieja Feliks 184/13

Morawiecówna Gertruda 181/13

Sieja Franciszek 184/13

Morys Roman 184/13

Sieja Joachim 183/13

Morys Wiktor 182/13

Sieja Paweł 184/13

Mrugała Ryszard 183/13

Sieja Szczepan 184/13

Muc Adolf 184/13

Sieja Tomasz 184/13

Muc Stanisław 184/13

Siejówna Gertruda 182/13

Niedworak Izydor 183/13

Siejówna Julja 182/13

Niedworakówna Maria 182/13

Skórka Elżbieta 182/13

Niedworkówna Julia 182/13

Skórka Jan 184/13

Nowak Bruno 184/13

Skórka Józef 184/13

Nowak Jan 184/13

Skórka Konrad 184/13

Nowakówna Katarz. 181/13

Skórka Konrad 184/13

Oliwa Ignacy 184/13

Skórkówna Brygida 181/13

Opara Katarzyna 182/13

Skórkówna Józefa 181/13

Opara Wiktor 184/13

Skórkówna Rozalja 182/13

Osyskówna Marja 181/13

Skrzydelska Marta 181/13

Pańta Bernard 184/13

Skrzydelski Bernard 183/13

Pańta Franciszek 184/13

Skrzydelski Jan 184/13

Pańta Katarzyna 181/13

Solipiwkówna Marta 182/13

Pawełczyk Grzegorz 183/13

Sowa Emilia 181/13

Pawełczyk Stefan 183/13

Stanik Józef 183/13

Stanik Tomasz 184/13

Wacławkówna Klara 182/13

Stanik Wiktor 184/13

Wajda Elżbieta 181/13

Styszówna Elfryda 182/13

Wajda Jan 184/13

Szablicówna Anna 181/13

Wajda Szczepan 184/13

Szczesna Helena 182/13

Wajdówna Gertruda 182/13

Szczgiełówna Cecylia 182/13

Wawrzynczok Tomasz 184/13

Szczygeł Konrad 184/13

Wieczorek Antoni 184/13

Szczygeł Konrad 184/13

Wieczorek Józef 184/13

Szelizanka Helena 181/13

Wieczorek Michał 184/13

Szeliżanka Maria 182/13

Wieczorek Sylwester 183/13

Sznura Mikołaj 184/13

Wieczorek Wincenty 184/13

Szołtysik J. 184/13

Wieczorek Wincenty 184/13

Szołtysik Jan 184/13

Wieczorkówna Bryg. 181/13

Szołtysik Michał 184/13

Wieczorkówna Brygida 182/13

Szołtysik T. 184/13

Wieczorkówna Marja 181/13

Szołtysik Wincenty 184/13

Wieczorkówna Tekla 182/13

Szołtysikówna Berta 182/13

Wieczorkówna Wiktoria 181/13

Sz

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

             W 1926 roku szkolnictwo polskie w hołdzie narodowi amerykańskiemu na pamiatkę150-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, przesłało deklarację, pod którą podpisali się ówcześni pracownicy oświaty oraz uczniowie. Na dar składa się 111 tomów, które zawierają deklaracje uznania i szacunku podpisane przez 5,5 miliona obywateli polskich z 1926 roku. Wśród szkół, które wówczas wzięły udział w akcji była- Siedmio-klasowa szkoła powszechna im Karola Miarki w Dąbrówce Wielkiej. Podpisy z naszej szkoły przedstawione poniżej znajdują się w tomie 13 na stronach, 181,182,183,184.