Spis rolników na podstawie metryk z kościoła parafialnego w Kamieniu z lat 1744-1753 ( nie kompletny) wymienia następujących rolników: Bacia, Błaszczyk, Brzuchowski, Cieśla, Danecki, Gacny, Gryc, Galas, Gębik Garus, Hylka (pisany też Chylka), Josko, Halcusz (i Chalcusz), Kaszuba, Kiera, Kluza, Kudłacz, Koryciorz, Kasperczak, Lorek, Lubasik, Ludwik, Macha, Malina, Mizioch, Miksa, Opara, Pawłów, Pierdeła, Przykrus, Pajor, Paorczyk, Pogoda, Przybyłek, Pitasik, Pitacz, Piczman, Pieczmańczyk, Posek, Potępa, Rabstyn (Rabstein), Rączyk, Rebeś, Sieja, Skórka, Szczogiel, Staniczek, Sołtysik, Stanik, Trząska, Wawroszek, Wojciech, Wójcik, Zioła, Wieczorek, Zabiegała.[1]

 

 

Imienny wykaz rolników z Dąbrówki Wielkiej z lat 1800-1820 opracowany na podstawie ślubów z parafii z Kamienia[2]

 

Bacia Adam, Banasik Johann, Blaszczyk Clemens, Blaszczyk Matheus , Blaszczyk Thomas, Cofala Johann, Danetzki Stephen, Goralczyk Johann, Halczuch Georgu, Josko Martin, Kaczmarczyk Johannes, Klosa Thomas, Koryciorz Thomas, Korycorz Andreas, Kudtocz Balthazar, Macha Maciej, Malina Andreas, Mierczyk Paul, Opara Jacob, Pajor Anton, Placzek Maciej, Poledniok Adalbert, Poledniok Andreas, Popczyk Mathias, Sieja Anton, Sieja Jacob, Sieja Joseph, Sieja Matheus, Skrzydelski Simon, Skurka Paul, Skurka Peter, Stanik Johann, Stanik Nicolas, Szczogiel Michael, Trzonski Hiacynth, Trzonski Mathias, Wieczorek Laurent, Wieczorek Ludwig, Wieczorek Wawrzyn, Woicik Anton, Woick Thomas, Woicki Josef, Wojcik Simon, Ziolo Simon 

 

 

Na podstawie dokumentów archiwalnych z 1868 roku[3], możemy ustalić częściowo imienny spis mieszkańców Dąbrówki w szczególności rolników

 

Baüer  (kmiecie)

 

Simon Popczyk, Franz Woitzik, Johann ……., Sobek Woitzik, Paul Adamyetz, Woitek Pawelczyk, Joseph Blaszczyk, Joh. Korycziosz, Walek Chwola, Joseph Danetzki, Vincent Sobiegała, Urban Poledz.., Peter Joschko, Carl Popczyk, Joh. Placzek, Lorenz Scholtishek, Lorenz Zioło, Sim. Wieczorek, Woitek Scheja, Gregor Pawelczyk, Franz Klosa, Anton Macha, Cah. Korycziosz, Woitek Koryciorz, Franz Błaszczyk, Math Schweynoch, Cas. Skrzydelski, Joh. Nowok, Joh. Barka, Anton Scholtischek, Franz Skorka

 

Gärtner ( zagrodnicy)

 

Peter Ogłodek, Franz Scheja, Ludwig Popczyk, Andreah Woitzik

 

Häusler ( chałupnicy)

 

Anton Klosa, Casper Wieczorek, Cah. Macha, Hyacinth Schymonek, Lorenz Kamiński, Joh. Stanik, Joh. Chrobok, Florek Trzonski, Sim. Goralski, Franz Placzek, Lorenz Połedniok, Franz Plonka, Math Wieczorek, Joh. Pawlikowski, Joh. Pajor, Joh. Sobiegała, Franz Joschko, Woit. Skrzydelski, Stas Blaszczyk, Carl Przibillok, Woitek Rybok, Franz Blaszczyk, Math. Połedniok, Heinrich Rabus, Peter Woitzik, Peter Cofalla, Blasius Rabus, Franz Nowok, Math Jurczinski, Peter Popczyk, Paul Połedniok, Gregor Wieczorek, Woitek Blaszczyk, Joh. Grabowski, Hyacinth Sobiegala, Joh. Popczyk, Lorenz Scheja, Joh. Malina, Stas Opara, Woitek Pogoda, Thomas Przibillok, Woit. Korycziosz, Peter Mierzyk, Mathias Piechaczek, Stas Połedniok, Silvester Wieczorek, Michael Garus, Mathas Kutyniok, Johann Waniek, Joseph Wieczorek, Johann Scheja, Woitek Kiera, Mathas Scheja, Woitek Rabus, Johann Porada, Andreah Gaidzik, Johann Jeziorowski, Ignatz Popczyk, Anton Woitzik, Franz Chrobok, Johann Koryciorz, Thomas Barka, Joh. Jendrzejczyk, Johann Macha, Anton Halczuch, Hyacinth Goralski, Felix Koryciorz, Thomas Scheja, Franz Szczogiel, Mathias Winkler

 

Na podstawie dokumentu dotyczącego scalania gruntów z 1928 roku[4], możemy dowiedzieć się, że na terenie Dąbrówki Wielkiej było 360 gospodarstw

 

Mniej niż 1 ha

Od 1 do 2 ha

Od 2 do 5 ha

Od 5 do 10 ha

Od 10 – 20 ha

Od 50 do 100 ha

Razem

202

69

52

33

3

1

360

Źródło:AP Katowice, Zespół 1473 Akta gminy Dąbrówka Wielka 1874-1953, sygn. 62, s.14

 

Osoby, które posiadały minimum 10 morgów  ( 1 hektar = 4 morgi)

 

Imię i nazwisko użytkownika

Miejsce zamieszkania 

Ilość ziemi

w morgach

Adamiec Franciszek

3 Maja 211

15

Barka Agnieszka

Mariacka 5

15

Błaszczyk Stanisław

3 Maja 115

20

Danecki Piotr

3 Maja 240

22

Jośko Józef

3 Maja 32

16½

Jośko Julia

3 Maja 155

13

Jośko Maria

Mariacka 4

14

Jośko Piotr

Kościuszki 132

12½

Jośko Tomasz

3 Maja 231

14

Kloza Julia

Kościuszki 104

18

Koryciorz Antoni

Kościuszki 32

26

Koryciorz Piotr

Floriańska 7

22

Koryciorz Piotr

3 Maja 81

17

Macha Piotr

3 Maja 120

23

Malina Jan

Kościuszki 78

10

Malina Józef

3 Maja 148

14

Ogłodek Katarzyna

3 Maja 201

13

Painta Franciszek

3 Maja 132

42

Painta Józef

Matejki 1

24 ½

Painta Piotr

Batorego 5

35

Pawełczyk Marcin

3 Maja 172

12½

Płaczek Albina

3 Maja 73

10

Pogorzałek Bartek

3 Maja 245

12

Popczyk Joanna

3 Maja 144

21

Sieja Agnieszka

Kościuszki 38

15

Sieja Andrzej

Damrota 12

18

Sieja Jan

3 Maja 232

25

Sieja Józef

Poniatowskiego 3

14

Sieja Konrad

Warszawska 12

10

Sieja Maria

3 Maja 72

29

Sieja Piotr

3 Maja 197

17

Sieja Stefan

3 Maja 100

33

Sieja Tomasz

3 Maja 57

18

Skrzydelski Agnieszka

3 Maja 204

25

Skrzydelski Franciszek

3 Maja

30

Skrzydelski Jan

3 Maja 64

15

Skrzydelski Stefan

3 Maja 127

14

Stanik Grzegorz

3 Maja 224

11¼

Szczogiel Franciszek

3 Maja 185

30

Szczogiel Józef

Szopena 7

17½

Szołtysik Jan

3 Maja 34

20

Szołtysik Marcin

Kościuszki 106

20

Wieczorek Franciszek

3 Maja 212

29

Wieczorek Ignac

3 Maja 152

13

Wieczorek Józef

3 Maja 255

24

Wieczorek Piotr

3 Maja 144

11½

Wójcik Jakub

Warszawska 3

35

Wójcik Jan

3 Maja 242

24

Wójcik Jan

3 Maja

20

Wójcik Jan

3 Maja 112

15

Wójcik Józef

3 Maja 249

27

Wójcik Józef

Kościuszki 144

11

Wójcik Józef

3 Maja 206

29

Wójcik Maciej

3 Maja 225

20

Wójcik Paweł

3 Maja 173

11

Wójcik Stefan

3 Maja 253

15

Wójcik Wawrzyn

3 Maja 254

25

Zobiegała Jan

3 Maja 143

10½

Źródło: Opracowano na podstawie: AP Katowice, Zespół 1473 Akta gminy Dąbrówka Wielka 1874-1953, sygn. 62

 

Wykaz rolników z Dąbrówki Wielkiej na podstawie listy poborowych z 1947-1948 roku.[5]

 

Nazwisko imię

Data urodzenia

Miejsce zamieszkania

Imiona rodziców

Barka Jan

1916.05.25

3 Maja 169

Piotr, Joanna

Barka Piotr

1914.07.16

3 Maja 169

Piotr, Joanna

Bej Bronisław

1905.02.09

3 Maja 198

Mikołaj, Genowefa

Błaszczyk Antoni

1901.07.11

3 Maja 63

Franciszek, Julia

Bujak Tadeusz

1908.04.12

Kościuszki 53

Aleksander, Pelagia

Danecki Józef

1914.03.10

3 Maja 240

Piotr, Elżbieta

Danecki Piotr

1908.07.22

3 Maja 240

Piotr, Elżbieta

Garbaciok Teodor

1894.11.07

3 Maja 43

Franciszek, Maria

Jaremkiewicz Józef

1898.01.18

3 Maja 207

Antoni, Karolina

Joszko Tomasz

1893.09.22

Szopena 10

Piotr, Julia

Jośko Józef

1919.08.28

Mariacka 4

Wincenty, Maria

Jośko Józef

1915.01.26

Kościuszki 48

Józef, Marta

Kaczmarczyk Józef

1898.03.12

Kościuszki 88

Ignacy, Franciszka

Kamienski Wacław

1906.09.28

Kościelna 7

Tomasz, Jadwiga

Kempa Józef

1910.03.10

3 Maja 273

Andrzej, Ludwika

Kincel Antoni

1896.06.06

Szopena 7

Konrad, Stanisława

Kloza Paweł

1916.01.04

Kościuszki 103

Józef, Maria

Koryciorz Andrzej

1905.11.29

Kościuszki 32

Antoni, Wiktoria

Koryciorz Tomasz

1909.09.19

Kościuszki 32

Antoni, Wiktoria

Macha Piotr

1890.07.05

3 Maja 120

Piotr, Maria

Malina Antoni

1923.10.26

3 Maja 231

Wawrzyniec, Rozalia

Malina Jan

1892.05.02

Kościuszki 78

Wincenty, Katarzyna

Malina Józef

1890.04.06

Warszawska 17

Wincenty, Katarzyna

Malina Konrad

1923.02.09

Warszawska 17

Józef ,Julia

Malina Stanisław

1920.11.12

Warszawska 17

Józef, Julia

Ogłodek Jan

1892.11.20

3 Maja 201

Bartłomiej, Katarzyna

Ogłodek Jan

1892.11.20

3 Maja 201

Bartłomiej, Katarzyna

Ogłodek Józef

1896.03.07

3 Maja 200

Szczepan, Katarzyna

Ogłodek Paweł

1909.01.06

3 Maja 199

 Maciej, Agnieszka

Painta Franciszek

1914.10.19

Matejki 1

Józef, Maria

Painta Jan

1902.03.24

3 Maja 260

Franciszek, Maria

Painta Konrad

1904.02.19

Kościuszki 69

Franciszek, Maria

Painta Piotr

1910.06.11

Matejki 1

Józef, Maria

Pełka Wawrzyniec

1909.08.05

Kol dołki 10

Wawrzyniec, Joanna

Popczyk Franciszek

1908.06.02

3 Maja 144

Bartłomiej, Anna

Popczyk Paweł

1914.06.26

3 Maja 144

Bartłomiej, Anna

Sieja Jan

1922.06.11

3 Maja 232

Jan, Bregida

Sieja Józef

1910.03.18

Kościuszki 38

Franciszek, Agnieszka

Sieja Józef

1899.07.10

3 Maja 202

Szczepan, Elżbieta

Sieja Konrad

1893.11.19

Warszawska 12

Jan, Maria

Sieja Paweł

1900.01.12

Kościuszki 120

Piotr, Katarzyna

Sieja Piotr

1895.10.13

3 Maja 197

Jan, Maria

Sieja Piotr

1889.06 20

Matejki 6

Tomasz, Maria

Skórka Jakub

1898.07.22

3 Maja 153

Grzegorz, Maria

Skórka Jan

1912.10.23

3 Maja 132

Jan, Joanna

Skrzydelski Jan

1899.01.26

3 Maja 64

Franciszek, Maria

Skrzydelski Roman

1909.02.28

3 Maja 204

Tomasz, Agnieszka

Skrzydelski Wiktor

1905.07.28

Poniatowskiego 3

Franciszek, Maria

Szczogiel Józef

1895.09.14

Szopena 7

Jan, Katarzyna

Szczogiel Stefan

1907.12.11

Kościuszki 128a

Franciszek, Agnieszka

Szeja Jakub

1901.07.01

3 Maja 100

Szczepan, Elżbieta

Szeja Tomasz

1907.03.06

3 Maja 67

Tomasz, Maria

Szwarc Piotr

1899.02.23

Kościuszki 81

Jan, Maria

Tomanek Wiktor

1899.12.21

3 Maja 73

Wiktor, Maria

Wieczorek Franciszek

1918.10.01

3 Maja 212

Franciszek, Katarzyna

Wieczorek Franciszek

1910.09.30

3 Maja 255

Józef Julia

Wieczorek Józef

1903.03.04

3 Maja 194a

Piotr Agnieszka

Wieczorek Józef

1898.10.21

3 Maja 131

Józef Julia

Wieczorek Roman

1906.08.09

Słowackiego 5

Franciszek Katarzyna

Wieczorek Stefan

1918.12.11

3 Maja 255

Józef, Julia

Wójcik Wiktor

1923.10.27

Kościuszki 113

Franciszek, Maria

Wójcik Andrzej

1907.11.03

3 Maja 253

Szczepan, Barbara

Wójcik Antoni

1909.05.06

Damrota 6

Jan, Elżbieta

Wójcik Bernard

1908.05.18

3 Maja 155a

Jan, Maria

Wójcik Jakub

1891.05.11

Warszawska 3

Maciej, Joanna

Wójcik Jakub

1888.07.16

3 Maja 24

Franciszek, Elżbieta

Wójcik Jan

1900.10.20

3 Maja 225

Maciej, Joanna

Wójcik Józef

1894.09.22

Kościuszki 146

Maciej, Joanna

Wójcik Kasper

1907.01.05

Siemianowicka 12

Józef, Agnieszka

Wójcik Konrad

1902.11.24

3 Maja 10

Piotr, Maria

Wójcik Paweł

1898.06.25

3 Maja 193

Antoni, Maria

Wójcik Roman

1904.08.03

3 Maja 242

Jan, Elżbieta

Wójcik Seweryn

1908.08.26

Floriańska 7

Józef, Maria

Wójcik Tomasz

1910.12.21

3 Maja 259

Piotr, Maria

Zioło Jan

1902.02.08

Matejki 1

Józef, Maria

Zobiegała Ignacy

1922.07.31

3 Maja 143

Jan, Zofia

Źródło: Opracowano na podstawie: AP Katowice, Zespół 1473 Akta gminy Dąbrówka Wielka 1874-1953, sygn. 229

 

 

 


[1] Dąbrówka Wielka dawniej i dziś, red. Kuczob Henryk, Chorzów 2001, s.32

[2] Archiwum Państwowe Katowice (dalej AP Kat), Zespół 674 Sąd obwodowy w Bytomiu, sygn.661

[3] AP Kat, Zespół 648 Starostwo powiatowe w Bytomiu, sygn. 287

[4] AP Kat, Zespół 1473 Akta gminy Dąbrówka Wielka 1874-1953, sygn. 62

[5] AP Kat, Zespół 1473 Akta gminy Dąbrówka Wielka 1874-1953, sygn. 229