Nazwy ulic Z Dąbrówki Wielkiej

Obecna nazwa

1973-1989

1958-1973

1945-1948

1939-1945[1]

1935

1925[2]

Przed - 1922

Batorego Stefana

Batorego

Batorego

Batorego

Freikorpsstraβe

Batorego

Poprzeczna VII

Quersstraβe VII

Braterstwa

Braterstwa

Wyzwolenia

Wyzwolenia

Freiheitstraβe

Wyzwolenia

 

Nie istniała

Chrobrego Bolesława

Chrobrego

Kopernika

Kopernika

Schlageterstraβe

Kopernika

Poprzeczna III

Quersstraβe III

Dąbrówki

 

 

 

 

Nad kamieniołomami

 

 

Gagarina

Gagarina

Karola Miarki

 

 

 

 

 

Gen. Jana Sadowskiego

Armii Czerwonej

Armii Czerwonej

Siemianowicka

Armii Czerwonej

(od 1947)

Kattowitzerstraβe

Siemianowicka

Siemianowicka

 

Główna

 

 

 

 

Droga na kolonje Dołki

 

 

Gwarków

Gwarków

Staszica

Staszica

Guttenbergstraβe

Staszica

 

Nie istniała

Jagiellońska

Broniewskiego

Kościuszki

Kościuszki

Adolf Hitlerstraβe

Kościuszki

Kościuszki

Pararelstraβe I

Jaracza Stefana

Jaracza

Damrota

Damrota

Richthofenstraβe

Damrota

Poprzeczna V

Quersstraβe V

Jordana

Jordana

Jordana

Jordana

Muhlenstraβe

Jordana

Jordana

Nie istniała

Karłowicza Mieczysława

Karłowicza

Oświęcimska

Szkolna

Bahnhofstraβe

Szkolna

 

Schulstraβe

Kocota

Kocota

Kocota

 

 

 

 

 

Konstytucji

Konstytucji

27-go stycznia

 

 

 

 

 

Łużyczan

 

Gen. Bema

Floriańska

Bolckestraβe

Floriańska

Poprzeczna II

Quersstraβe II

Matejki Jana

 

Matejki

Matejki

Immelmannstraβ

 

Poprzeczna I

Quersstraβe I

Modrzejewskiej

Modrzejewskiej

 

Poniatowskiego

Horst-Wessel Platz

Poniatowskiego

 

 

Orkana Władysława

Orkana

Gen. Świerczewskiego

Mariacka

Dr. Gebbelsstraβe

Marjacka

Poprzeczna X

Quersstraβe X

Przyjaźni

 

3-maja

3-maja

Herm.Goringstraβe

3-maja

3-maja

Hauptstraβe

Rolnicza

Krasickiego

Janty

Kamieńska

Schulstraβe

Kamieńska

Kamieńska

Kaminerstraβe

Rycerska

Rycerska

1-go Maja

Warszawska

Hinenburgstraβe

Warszawska

Warszawska

Michalkowitzerstraβe

Rychla

Rychla

Ks. Rychla

Ks. Rychla

Ludendorffstraβe

Ks. Rychla

Rychla

Pararelstraβe II

Rymera Józefa

 

Rymera

Rymera

 

Rymera

Poprzeczna

Quersstraβe VI

Sikorskiego

Sikorskiego

Sikorskiego

Stawowa

Teichstraβe

Stawowa

 

Nie istniała

Stalmacha Pawła

Stalmacha

Szopena

Szopena

Beethofenstraβe

Szopena

Poprzeczna XII

Quersstraβe XII

Szymonka Piotra

 

Powstańców

Powstańców

 

Powstańców

Poprzeczna VIII

Quersstraβe VIII

Szymanowskiego

 

 

 

 

 

 

 

Tetmajera Kazimierza

 

Słowackiego

Słowackiego

Goethestraβe

Słowackiego

Poprzeczna XI

Quersstraβe XI

Tuwima

Tuwima

 

Poprzeczna

Kurtzstraβe

 

 

Quersstraβe IV

Wajdy

 

 

 

 

Pod kamieniołomami

 

 

Wołodyjowskiego Michała

 

Grunwaldzka

Grunwaldzka

Tannenbergstraβe

Grunwaldzka

Poprzeczna IX

Quersstraβe IX

Zawiszy Czarnego

Zawiszy Czarnego

M. Reja

Kościelna

Kirchstraβe

Kościelna

Kościelna

Kirchstraβe

 

Kolonie

Dołki

 

 

Kolonia Dołki

Kolonie Dolken

Kolonia Dołki

 

 

Domy na Brzezinach na ulicy Roździeńskiego z lewej strony patrząc od Dąbrówki do Piekarni Golika (dawniej piekarnia Zborowskiego)[3]

Kolonia Zagrodnicza

Gartenkolonie

Kolonia Zagrodnicza

 

 

Brzeziny Orgieszka (ul Harcerska)

Kolonia Jutrzyny

Orgeschkolonie

Kolonia Jutrzyny

 

Beuthenerstraβe

?

 

 

Kolonia Podsośnie

 

 

Polne drogi

Polna droga nad szkałami od ul. Karłowicza poprzez obecną ulice Dąbrówki do polnej drogi do Bańgowa

Nad kamieniołomami

 

 

Od ulicy obecnie Rolniczej do byłego młyna na Brynicy ( polna droga biegnąca koło Cechałzu, przez ul Sadowskiego teren byłej kopalni Dąbrówka dalej do Młyna

Młyńska

 

 

  1. droga za Rozalką ( blisko granicy z Przełajką) od ulicy obecnej Przyjaźni do granicy z Bańgowem

Droga do Bańgowa

 

 

Droga przy obecnej kapliczce św. Barbary

Droga Przy św Janie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potoczne nazwy ulic używane do dzisiaj

Obecna nazwa ulicy

Potoczna nazwa

ul Przyjaźni

Po wsi

ul. Jagiellońska

Zopocie (czyli za płotem)

ul. Wajdy

Nowo droga

 

 


[1] AP Katowice, Zespół 1473 Akta gminy Dąbrówka ….., sygn. 218

[3] Z relacji Pana Stanisława Grzybowskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawne nazwy ulic z Dąbrówki Wielkiej

 

W Gazecie powiatowej powiatu świętochłowickiego z 3 sierpnia 1935 roku[1] znajduje się podział powiatu świętochłowickiego na obwody głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej i Sejmu Śląskiego. Każda z miejscowości powiatu, w tym Dąbrówka Wielka, jest podzielona na obwody do głosowania z wyszczególnionymi nazwami ulic, kolonii i miejsc zamieszkania mieszkańców. Stanowi to dobre źródło do odtworzenia dawnych nazw ulic.

 

 

OBJAŚNIENIE: 1) Liczba pierwsza obwodu głosowania oznacza numer kolejny obwodu głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej, zaś liczba w nawiasie () numer kolejny obwodu głosowania do Sejmu Śląskiego.

 

 

48 (7) : Kol. Jutrzyny, Kol. Zagrodnice, wieża wodociągowa, dom strażnika kolejowego, 3 Maja od nr. 1 do 93, Szkolna, stacja kolejowa, Kamieńska, Poniatowskiego, Staszica, Matejki, Florjańska, Kopernika, strona zachodnia ul. Damrota, Poprzeczna, Kościuszki od nr. 1 do 39 i Kol. Podsośnie - lokal wyborczy: Szkoła powszechna, ul. 3 Maja nr. 48

 

49 (8) : 3 Maja od nr. 94 do 159, wschodnia strona ul. Damrota, Kościuszki od nr. 40 do 87, Rymera, ul. Pod kamieniołomami, Batorego, Warszawska, ks. Widery, Powstańców, Grunwaldzka i kol. Dołki - lokal wyborczy: Oberża Szołtysika Romana, ul. Batorego nr. 2

 

50 (9) : ks. Rychla, Kościuszki od nr. 88 aż do końca, 3 Maja od nr. 160 aż do końca, Marjacka, Kościelna, Słowackiego, Szopena, Siemianowicka, Wyzwolenia, Jordana, kop. Rozalja, ul. Stawowa, pompy wodne i młyn Dąbrówka - lokal wyborczy: Oberża Zioły Szymona, ul. 3 Maja nr. 203

 

Nazwy ulic opracowano na podstawie: podziału powiatu świętochłowickiego na obwody głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej i Sejmu Śląskiego[2] listy poborowych z 1947-1948 roku.[3] , mapy lat 1958-61, oraz Akt Gminy Dąbrówka Wielka[4]

W dokumencie  podziału powiatu świętochłowickiego podawano również następujące miejsca zamieszkania: szyb Kramera, szyb Maksymilian kopalnia Rozalia, Kolonia Zagrodnicza, Kolonia Jutrzyny, młyn, młyn Dąbrówka, koszary wojskowe

 

 


[1] Gazeta Powiatowa powiatu Świętochłowickiego nr 31 z 3 sierpnia 1935 roku, s.5

[2] ibidem

[3] Archiwum Państwowe Katowice, Zespół 1473 Akta gminy Dąbrówka Wielka 1874-1953, sygn. 229

[4] AP Katowice, Zespół 1473 Akta gminy Dąbrówka ….., sygn. 158,218