W Gazecie powiatowej powiatu świętochłowickiego z 3 sierpnia 1935 roku[1] znajduje się podział powiatu świętochłowickiego na obwody głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej i Sejmu Śląskiego. Każda z miejscowości powiatu, w tym Dąbrówka Wielka, jest podzielona na obwody do głosowania z wyszególnionymi nazwami ulic, koloni i miejsc zamieszkania mieszkańców. Stanowi to dobre źródło do odtworzenia dawnych nazw ulic.

 

OBJAŚNIENIE: 1) Liczba pierwsza obwodu głosowania oznacza numer kolejny obwodu głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej, zaś liczba w nawiasie () numer kolejny obwodu głosowania do Sejmu Śląskiego.

 

 

48 (7) : Kol. Jutrzyny, Kol. Zagrodnice, wieża wodociągowa, dom strażnika kolejowego, 3 Maja od nr. 1 do 93, Szkolna, stacja kolejowa, Kamieńska, Poniatowskiego, Staszica, Matejki, Florjańska, Kopernika, strona zachodnia ul. Damrota, Poprzeczna, Kościuszki od nr. 1 do 39 i Kol. Podsośnie    - lokal wyborczy: Szkoła powszechna, ul. 3 Maja nr. 48

 

49 (8) :  3 Maja od nr. 94 do 159, wschodnia strona ul. Damrota, Kościuszki od nr. 40 do 87, Rymera, ul. Pod kamieniołomami, Batorego, Warszawska, ks. Widery, Powstańców, Grunwaldzka i kol. Dołki -  lokal wyborczy: Oberża Szołtysika Romana, ul. Batorego nr. 2

 

50 (9) : ks. Rychla, Kościuszki od nr. 88 aż do końca, 3 Maja od nr. 160 aż do końca, Marjacka, Kościelna, Słowackiego, Szopena, Siemianowicka, Wyzwolenia, Jordana, kop. Rozalja, ul. Stawowa, pompy wodne i młyn Dąbrówka -  lokal wyborczy: Oberża Zioły Szymona, ul. 3 Maja nr. 203

 

 

 

Nazwy ulic opracowano na podstawie: podziału powiatu świętochłowickiego na obwody głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej i Sejmu Śląskiego[2] listy poborowych z 1947-1948 roku.[3] , mapy lat 1958-61

 

 

 

Nazwy ulic Z Dąbrówki Wielkiej

 

Obecna nazwa

 

 Lata 1958-61

Lata 1947-48

1935

Batorego Stefana

 

Batorego

Batorego

Batorego

Braterstwa

 

Wyzwolenia

Wyzwolenia

Wyzwolenia

Chrobrego Bolesława

 

Kopernika

Kopernika

Kopernika

Gagarina

 

Karola Miarki

 

 

Gen. Jana Sadowskiego

 

Armii Czerwonej

Siemianowicka

Siemianowicka

Gwarków

 

Staszica

Staszica

Staszica

Jagiellońska

Broniewskiego

Kościuszki

Kościuszki

Kościuszki

Jaracza Stefana

 

Damrota

Damrota

Damrota

Jordana

 

Jordana

Jordana

Jordana

Karłowicza Mieczysława

 

Oświęcimska

Szkolna

Szkolna

Kocota

 

Kocota

 

 

Konstytucji

 

27-go stycznia

 

 

Ks. Rychla

 

Ks. Rychla

Ks. Rychla

Ks. Rychla

Łużyczan

 

Gen. Bema

 

 

Matejki Jana

 

Matejki

Matejki

 

Orkana Władysława

 

Gen. Świerczewskiego

Mariacka

Marjacka

Przyjaźni

 

3-maja

3-maja

3-maja

Rolnicza

 

Janty

 

 

Rycerska

 

1-go Maja

Warszawska

Warszawska

Rymera Józefa

 

Rymera

Rymera

Rymera

Sikorskiego

 

Sikorskiego

 

 

Stalmacha Pawła

 

Szopena

Szopena

Szopena

Szymonka Piotra

 

Powstańców

Powstańców

Powstańców

Tetmajera Kazimierza

 

Słowackiego

Słowackiego

Słowackiego

Wajdy

 

 

 

 

Wołodyjowskiego Michała

 

Grunwaldzka

Grunwaldzka

Grunwaldzka

Zawiszy Czarnego

 

M. Reja

Kościelna

Kościelna

 

W liście poborowych[4] występują następujące ulice które trzeba jeszcze zlokalizować: Stawowa, Kamieńska, Poprzeczna, Floriańska, Zagrodnicza.

W tym dokumencie podawano również następujące miejsca zamieszkania: szyb Kramera, szyb Maksymilian kopalnia Rozalia, Kolonia Zagrodnicza, Kolonia Jutrzyny, młyn, młyn Dąbrówka, koszary wojskowe

 

 


[1] Gazeta Powiatowa powiatu Świętochłowickiego z 3 sierpnia 1935 roku

[2] ibidem

[3] Archiwum Państwowe Katowice, Zespół 1473 Akta gminy Dąbrówka Wielka 1874-1953, sygn. 229

[4] Ibidem