Młyn Opara znajdował się w dolinie rzeki Brynica, Jego właścicielami był ród Opara a w XIX wieku  gospodarzem był młynarz Maciej Schwainoch.

Przy młynie nie było stawu, co więcej, Brynica rozdzielała się na dwie odnogi, które przy młynie łączyły się i tworzyły wyspy o powierzchni 4 hektarów. W lecie młyn  przyciągał wielu mieszkańców: Kamienia, Brzezin, Dąbrówki i Dołków, którzy korzystali ze spacerów i kąpieli w rozlewisku wodnym. Gdy przeprowadzono regulację rzeki, znikła woda ze starego koryta, a nowe było w innym miejscu, przez co młyn został pozbawiony wody. Przez kilka lat służył on jeszcze jako miejsce hodowli kur, następnie został rozebrany, a z jego kamieni wybudowano kino w Kamieniu.

 Jednym z ostatnich właścicieli był Klik,  następnie KWK „Andaluzja”. Do 1918 roku  most tego młyna był wykorzystywany przez robotników z Polski,  jako przejście na Śląsk do pracy w kopalniach. Za to przejście właściciel młyna pobierał na miesiąc 50 feników od robotnika.[1]

 

[1] A.Matuszczyk-Kotulska, Brzozowice-Kamień Dzieje parafii, Piekary Śląskie 2009, s.19

Młyn Opara na fragmencie mapy: Źródło: Archiwum Państwowe Katowice, Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach do roku 1945, nr poz. 220

Młyna Opara

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole tekstowe

Młynarze w młynie Dąbrówka

Lata

Młynarz

źródło

1538

Jan Kneflik

 

1679

Dupczyk

 

1750

Jerzy Brzuchowski

 

1787

Wechowski

 

1885

Wilhelm Geppert

 

XIX w

Wincenty Reszka

 

 

Młyn w Dąbrówce Wielkie powstał w krótkim czasie po osadzeniu wsi. O młynie w Dąbrówce pisano w wielu dokumentach. Po nabyciu wsi przez klasztor w Mogile, młyn był przedmiotem dzierżawy, w 1538 roku dzierżawcą był obywatel bytomski Jan Kneflik (1538)

W 1938 roku wodny młyn nad rzeką Brynicą uległ zawaleniu na skutek podmycia przez wodę. Młynem w tym czasie zarządzał Wilhelm Reszka. W 1940 roku Wincenty Reszka rozpoczął budowę nowego młyna przy obecnej ulicy Sadowskiego. Budowę ukończono w 1942 roku.[1]

 

[1] [1] Dąbrówka Wielka dawniej i dziś, red. Kuczob Henryk, Chorzów 2001, s. 46-47

Źródło: AP Kat., Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach do roku 1945, nr poz. 220

Młyn Dąbrówka