Kopalnia „Gut-Glück” 

 

13 września 1867 roku kopalnia uzyskała nadanie na rudę ołowiu. Powierzchnia pola wynosiła 1 033 138 m2. Na podstawie mapy górniczej możemy stwierdzić, że na terenie Wielkiej Dąbrówki znajdował się niewielki  kawałek pola a większość w Michałkowicach. Właścicielem kopalni było czterech udziałowców: Spadkobiercy Giesche 74 kuksy, Rittergutsbesitzer (właścicielka dóbr rycerskich) Hedwig von Groeling z domu von Rheinbaben z Szałszy koło Gliwic – 8 kuksów. Jadwiga była córką Karola, właściciela dóbr w Michałkowicach. W 1857 roku wyszła za mąż za Wiktora von Groelinga, właściciela dóbr Szałszy i Żernik.  Trzecim udziałowcem był właściciel dóbr rycerskich  Maximilian von Rheinbaben z Michałkowic – 10 kuksów. Maksymilian Rheinbaben urodził się 1851 roku      w Michałkowicach , w 1874 roku we Wrocławiu poślubił Annę Lippa von Kozarzow, zmarł w 1892 roku w Michałkowicach. Czwartym właścicielem była żona kapitana, Anna von Lippa z domu von Rheinbaben z Sibischau koło Wrocławia – 8 kuksów. Posiadali oni razem 100 kuksów.