Kopalnia uzyskała nadanie na rudę ołowiu 9 czerwca 1866 roku. Znajdowała się na obszarze Bańgowa, Michałkowic i Wielkiej Dąbrówki . Pole tej kopalni wynosiło 1 033 138 m2 . Z mapy górniczej wynika, że pole kopalni częściowo pokrywało się z kopalnią cynku „Olga”.