Kopalnia „Lebauf”

 

Kopalnia uzyskała nadanie na rudę cynku 14 listopada 1858 roku. Znajdowała się       w Wielkiej Dąbrówce, Bańgowie i Michałkowicach. Pole kopalni wynosiło 446 628,5 lachterów kwadratowych.[1] Na podstawie informacji przedstawionych na mapie 3, jak również  późniejszych  można stwierdzić, że Właścicielem był  hrabia Henckel Donnersmarck

 


[1] AP Wrocław, Wyższy Urząd…, sygn. 1832, mikrofilm,T-1333, s.257-258, sygn 1827, mikrofilm t1328-t1329, s. 7-8