Kopalnia " Georg"

 

Spadkobiercy Giesche uzyskali nadanie na rudę ołowiu 11 lutego 1867 roku. Kopalnia znajdowała się na terenie Wielkiej Dąbrówki, Maciejkowic, Bańgowa i Przełajki. Powierzchnia pola z 1 Fundgrube wynosiła 233 785 lachterów kwadratowych. Pole kopalni w większej części pokrywało się z kopalnią „Rosalie”, częściowo wchodząc na pole kopalni cynku „Neue Hertha”.