Kopalnia „Ernst Freude”

 

Wniosek na nadanie kopalni został zgłoszony 24 sierpnia 1864 roku. Powierzchnia pola wynosiła 1200 miar z 1 Fundgrube, łącznie 1 033 170 m 2.Dnia  29 czerwca 1865 roku kopalnia uzyskała nadanie na rudę ołowiu. Na podstawie mapy górniczej możemy stwierdzić,       że pole tej kopalni w części pokrywało się z kopalnią „Olga”. 21 października 1865 roku właścicielami kopalni było trzech udziałowców: Ernst Kramer, mistrz ciesielski z Bytomia - 40 2/3 kuksów, Ernst Walter, notariusz i adwokat z Bytomia - 40 2/3 kuksów, Otto Friedlander, bankier doktor prawa  z Bytomia  - 40 2/3 kuksów. Posiadali oni łącznie 122 kuksy.

Dnia 31 stycznia 1866 roku  udziały w kopalni posiadały cztery osoby, były to: Ernst Kramer, mistrz ciesielski z Bytomia  – 34 kuksów, Ernst Walter, notariusz i adwokat z Bytomia  – 34 kuksów, Otto Friedlaender, bankier, doktor prawa z Bytomia – 40 kuksów, Rosalie Reichmann – 14 kuksów. Razem posiadali oni 122 kuksów. Dnia  15 stycznia 1878 roku  nastąpiły dalsze zmiany, właścicielami byli :Ernst Kramer, mistrz ciesielski z Bytomia  – 48 kuksów, Ernst Walter, notariusz i adwokat z Bytomia  – 34 kuksów, Otto Friedlaender, bankier, doktor prawa z Bytomia – 40 kuksów. Łącznie posiadali oni  122 kuksy. W 1884 roku Hohenlohe zakupił 40 kuksów od Otto Friedlaendera. Z późniejszych zachowanych dokumentów (datowanych na okres II wojny światowej) Hohenlohe Werke A.G. posiadał wszystkie udziały w kopalni (100 kuksów).