W 1938 roku sporządzono imienną listę robotników którzy przepracowali minimum 25 lat na kopalniach Orzeł Biały, Andaluzja, Michał a zamieszkali w Dąbrówce Wielkiej. 

 

 

Tabela 1.  Robotnicy kopalni „Orzeł Biały” („Bleischarley”) zamieszkali w Wielkiej Dąbrówce, którzy ukończyli minimum 25 lat pracy w 1938 roku 

Lp.

Nazwisko Imię

Data urodzenia

Pracuje od

Wiek rozpoczęcia pracy  w „Bleischarley”

Ilość lat pracy

1

Błaszczyk III Józef

1895.09.30

1910

15

27

2

Chrobok Feliks

1890.05.20

1912

22

25

3

Dziombek Wincenty

1889.05.24

1903.05

14

35 ½

4

Ferdyn Franciszek

1892.10.05

1911.05

19

27

5

Franielczyk I Józef

1892.03.12

1906.07

14

30 ½

6

Franielczyk III Mikołaj

1893.12.01

1908.4

15

25 ½

7

Franielczyk Tomasz

1882.12.09

1899.04

17

38 ½

8

Grzybowski Walenty

1892.02.06

1906.09

14

30

9

Halczuch Maria

1894.08.04

1910.8

16

26 ½

10

Irrek Wojciech

1889.11.21

1909

20

29

11

Jochlik Jan

1886.05.11

1911

25

26

12

Jurczyński Franciszek

1892.10.12

1911

19

26

13

Kazimierczyk Józef

1891.03.14

1911

20

30

14

Kiera Grzegorz

1888.03.10

1908

20

26

15

Koryciorz Julia

1897.06.15

1913.7

16

25

16

Krauza Szymon

1887.07.18

1908

21

28

17

Kucob Julia

1895.06.16

1909

14

29

18

Malina Wawrzyniec

1883.08.08

1905.10

22

33

19

Mikołajczyk Piotr

1894.06.27

1909

15

27 ½

20

Mikołajczyk Wojciech

1897.04.18

1911.9

14

25

21

Nawrat Józef

1885.02.06

1899.11

14

38

22

Niedbała I Jan

1893.08.28

1909

16

29 ½

23

Ochmańczyk Wojciech

1893.04.30

1913.2

20

25

24

Pawełczyk Grzegorz

1886.03.12

1910.10

24

27 ½

25

Rabus Andrzej

1894.11.07

1912

18

25 ½

26

Skórka Piotr

1881.09.09

1897.10

16

41

27

Skórka Stefan

1891.09.01

1910

19

27 ½

28

Szołtysik IV Józef

1890.07.26

1908

18

29 ½

29

Szołtysik Jan

1884.06.08

1905.07

21

33

30

Szołtysik Piotr

1888.06.26

1908

20

30

31

Tomalka Paweł

1891.01.25

1905.04

14

33

32

Wicik Józef

1897.03.17

1911

14

26 ½

33

Wilczek Piotr

1893.02.22

1910

17

28

34

Wilertt Walenty

1889.02.12

1908.10

19

29 ½

35

Wydra Michał

1886.09.28

1905.3

19

32

36

Żurek Julianna

1893.06.12

1907.09

14

31

Źródło: Opracowano na podstawie: AP Kat., Akta gminy Dąbrówka…, sygn. 71, s. 9-13

 

Tabela 2.  Robotnicy kopalni Andaluzja zamieszkali w Dąbrówce Wielkiej, którzy ukończyli minimum 25 lat pracy w 1938 roku 

Lp

Nazwisko imię

Charakter wykonywanej pracy

Rok urodzenia

Lata pracy

Data zwolnienia

1

Adamczyk Antoni

Cieśla górniczy

1892

34

 

2

Bednarek Rudolf

rębacz

1886

38

 

3

Berdela Stefan

robotnik

1895

29

 

4

Bizoń Stanisław

maszynista

1891

29

1934.13.31

5

Blacha Jan

rębacz

1887

27

1935.01.09

6

Czapla Roman

ładowacz

1899

25

 

7

Danek Franciszek

rębacz

1880

35

1933.04.29

8

Duda Jan

rębacz

1885

30

 

9

Eichman Piotr

maszynista

1889

32

 

10

Garbaciok Teodor

robotnik

1894

30

 

11

Gasz Piotr

rębacz

1890

34

 

12

Kiczka Paweł

ślusarz

1885

29

 

13

Kiera Jan

rębacz

1886

36

 

14

Kinkert Paweł

rębacz

1897

27

 

15

Kolza Franciszka

robotnica

1886

25

1933.04.29

16

Korus Konrad

wozak

1894

29

 

17

Koziołek Paweł

rębacz

1873

33

1930.02.28

18

Kubanek Franciszek

rębacz

1880

32

1933.04.29

19

Kubik Józef

rębacz

1898

25

 

20

Langer Emanuel

maszynista

1875

29

1932.06.11

21

Libera Paweł

rębacz

1889

28

 

22

Liszka Izydor

rębacz

1884

32

1935.01.09

23

Malina Paweł

maszynista

1875

41

1932.06.30

24

Nowak Józef

maszynista

1875

33

1933.04.29

25

Pacholik Piotr

rębacz

1883

30

1933.04.29

26

Pajor Antoni

rębacz

1896

25

 

27

Pietrucha Wilhelm

rębacz

1884

35

1935.12.31

28

Profus Jan

robotnik

1898

26

 

29

Sieja Wojciech

przodownik

1887

26

 

30

Skrzydelski Franciszek

maszynista

1881

30

1932.06.11

31

Skrzydelski Wojciech

maszynista

1879

32

1932.06.11

32

Trzonski Jan

rębacz

1875

32

1932.06.11

33

Wieczorek Jan

sygnalista

1882

31

1935.12.31

34

Woźnik Józef

rębacz

1879

30

1932.06.11

35

Wójcik Antoni

Rob maszyn

1880

39

1933.04.29

36

Wyderka Wojciech

rębacz

1898

25

 

37

Zobiegała Tomasz

rębacz

1897

26

 

Źródło: Opracowano na podstawie: AP Kat., Akta gminy Dąbrówka…, sygn. 71, s. 6

 

Tabela 3.  Robotnicy kopalni „Michał” zamieszkali w Dąbrówce Wielkiej, którzy ukończyli minimum 25 lat pracy w 1938 roku 

Lp.

Nazwisko imię

Charakter wykonywanej pracy

Rok urodzenia

Lata pracy

(data przyjęcia)

Data zwolnienia

1

Halczuch Franciszek

maszynista

1879.02.07

1899.10.04

1933.10.31

2

Koryciorz Stanisław

maszynista

1877.08.15

1909.06.30

1936.09.30

3

Kreniciszek Tomasz

rębacz

1873.09.22

1904.11.18

1930.02.24

4

Małek Józef

rębacz

1880.02.14

1908.12.09

1936.09.01

5

Muc Józef

łazienny

1870.03.17

1893.10.05

1931.09.30

6

Oliwa Alojzy

rębacz

1895.06.21

1911.06.02

 

7

Pięta Mikołaj

rębacz

1882.12.02

1897.05.15

1936.10.03

8

Połedniok Mikołaj

rębacz

1875.12.04

1901.02.01

1930.03.28

9

Rabus Szymon

robotnik

1878.10.26

1902.08.04

1936.06.27

10

Radwański Józef

wozak

1875.07.13

1896.08.19

1930.03.31

11

Rode Jan

maszynista

1875.05.12

1902.08.23

1930.03.31

12

Skórka Ignacy

wozak

1883.07.29

1900.05.16

 

13

Solipifko Mateusz

cieśla górniczy

1872.09.11

1898.10.21

1929.12.31

14

Szeja Piotr

str palacz

1880.06.19

1899.09.16

1936.04.15

15

Świerczek Marcin

rębacz

1889.11.12

1910.11.23

 

16

Świerczek Paweł

rębacz

1888.01.13

1904.07.12

 

17

Wieczorek Jakub

dozorca na dole

1883.07.25

1909.03.31

1958.07.30

18

Wilert Teodor

sygnalista

1886.02.15

1908.03.18

 

19

Zobiegała Tomasz

maszynista

1875.11.24

1899.08.31

1933.12.30

Źródło: Opracowano na podstawie: AP Kat., Akta gminy Dąbrówka…, sygn. 71, s. 7