Bibliografia o Dąbrówce Wielkiej

 

Źródła

Archiwalia :

 

Archiwum Państwowe w Katowicach

 

1473 Akta gminy Dąbrówka Wielka 1874-1953

1552 Prezydium Rady Narodowej osiedla Dąbrówka Wielka

 

Źródła drukowane :

 

1. „Ziemia Śląska” nr 11 z 20 czerwca 1929 roku

 

 

Opracowania

 

 1. Dąbrówka Wielka dawniej i dziś, red. Kuczob Henryk, Chorzów 2001
 2. Dąbrówka Wielka dawniej i dziś T II red. Kuczob Henryk  2013
 3. Chrobok Leszek, Historia górnictwa rud na terenie Wielkiej Dąbrówki od 1844 do 1914 roku, Katowice 2009, (maszynopis pracy magisterskiej)
 4. Makieła Henryk, Dąbrówka Wielka – wspomnienia z lat od 1932 do 1973 roku, Piekary Śląskie 2011
 5. OSP RP Dąbrówka Wielka 1878-1998 – 120 lat Społecznej służby Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej, pod red. Czesław Gałka, Krystian Sroka, Felicja Demczyszyn, Katowice 1998

 

Pozostałe pozycje w której znajdziemy informacje o Dąbrówce Wielkiej

 

Źródła

Archiwalia :

Archiwum Państwowe w Katowicach

Zespoły:

61 Starostwo Świętochłowickie

62 Wydział Powiatowy Świętochłowice

275 Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgu w Katowicach

       i  jednostki podległe

181 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach do roku 1945:

 336 Giesche Spółka Akcyjna Katowice:

339 Zakłady Hohenlohego S.A. Wełnowiec:

396 Wyższy Urząd Górniczy Katowice OBB III

648 Starostwo powiatowe w Bytomiu,

703 Bergamt Beuthen Nord:

768 Zbiór akt gruntowych sądów w Chorzowie:

1530 ZGH Orzeł Biały w Brzezinach Śląskich 1865-1945:

 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu :

Zespoły:

244 Wyższy Urząd Górniczy we Wrocławiu 

306 Koncern Przemysłowy Giesche i Spadkobiercy we Wrocławiu:

 

 

 

Źródła  drukowane

 1. Bernhardi Friedrich, Georg v. Giesche’s Erben Die Entwicklung des Besitzes der Gesellschaft vom Jahre 1851 ab., Breslau, 1904.
 2. Carnall Rudolph, Bergmannisches Taschen – Buch für alle Freunde der Bergwerks – Industrie im besondern derjenigen Oberschlesiens , Tarnowitz, 1844.
 3. Den Theilnehmern am V. Allgemeinen Deutschen Bergmannstage zu Breslau 1892. gewidmet von der Bergwerks – Gesellschaft Georg von Giesche’s Erben, Kattowitz 1892.
 4. E.L.G. Abt, Memoriał w sprawie kopalnictwa rud ołowiu i srebra na Górnym Śląsku, Katowice, 1957.
 5. Erdmann O., Politisches handbuch für den Oberschlesischen Industriebezirk, Kattowitz, 1914.
 6. Geisenheimer P. , Das Wasserhebewerk Rosaliegrube des Landkreises Kattowitz/nach dem bei dem kreisausschusse zu Kattowitz befindlichen Material bearb. Von Geisenheimer – Kattowitz: Verlag der Expedition der „ Ztschr, des Oberschl.Berg –und Huttenmannischen Vereins“, Kattowitz 1911.
 7. Geisenheimer P, Die Wasserversorgung des Oberschlesischen Industriebezirks Zum XII Allgemeinen Deutschen Bergmannstage Breslau 1913, Kattowitz 1913.
 8. Gramer Franz, Chronik der Stadt Beuthen In Ober – Schlesien, Beuthen 1863.
 9. Knie Johan Georg, Alphabetisch-statistisch- topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien : nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den Bezirken der drei königlichen Regierungen, den darin enthaltenen Fürstenthümern und Kreisen, mit Angabe des Flächeninhaltes, der mittlern Erhebung über die Meeresfläche, der Bewohner, Gebäude, des Viehstandes usw. ,Breslau, 1845.
 10. Laube Robert, Adressbuch der Stadt Beuthen O.S. und der ländlichen Ortschaften des Kreises Beuthen 2. Jg 1880, Beuthen 1880.
 11. Powiat Świętochłowicki monografia, red. Szaliński Tadeusz, Świętochłowice 1931.
 12. Piernikarczyk Józef, Historja górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, tom I, Katowice, 1933.
 13. Piernikarczyk Józef, Historja górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, tom II, Katowice, 1936.
 14. Statistik der Oberschlesischen Berg- und Hüttenwerke für das Jahr 1892 – 1913.
 15. Voltz H.,  Die Bergwerks und Hüttenverwaltungen des Oberschlesischen Industriebezirks: ein historisch statistischer wegweiser den Theilnehmern am v. Allgemeinen Deutschen Bergmannstage, Kattowitz, 1892.
 16. Wendt H, Verfassungs und Verwaltungsgeschichte der Geselschaft, Breslau 1904.
 17. Westphal J, Jahrbuch für den Oberbergamtsbezirk Breslau ein Führer durch die im Oberbergamtsbezirk Breslau liegenden Werke der Montan-Industrie mit Unterstützung durch das Königliche Ober-Bergamt: andere Behörden und industrielle Verwaltungen, Kattowitz, Breslau, Berlin 1913.
 18. Wutke Konrad, Die allgemiene Geschichte der Gesellschaft bis zum Jahre 1851, Breslau 1904.
 19. Zeitschrift fur das Berg-, Hutten- und Salinenwesen in dem Preussischen Staate 1854-1914.
 20. Zimmerman Friedrich Albert,  Beyträge zur Beschreibung von Schlesien Bd.2 1783, Brieg 1783.

 

 

 

Opracowania

 

 1. Bytom zarys rozwoju miasta, red. Wacław Długoborski, Warszawa, Kraków 1979
 2. Czapliński Marek, Kaszuba Elżbieta, Wąs Gabriela, Żerelik Rościsław, Historia Śląska, Wrocław 2002.
 3. Drabina Jan, Historia Bytomia 1254-2000, Bytom 2000.
 4. Dziewięć wieków Bytomia szkice z dziejów miasta i ziemi bytomskiej, red Ryszka Franciszek, Stalinogród, 1956.
 5. Frużyński Adam, Historia przemysłu górniczo-hutniczego w Bytomiu od początku XVIII wieku do roku 1939 w: Bytom i jego dziedzictwo w 750 – lecie nadania praw miejskich, red. Gabriela Bożek, Katowice 2004.
 6. Jaworska-Cygorijni Krystyna, Produkcja cynku z rud galmanowych w XIX wieku na ziemiach polskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1989.
 7. Katowickie wodociągi, red. Jan Psiuk, Katowice 2007.
 8. Kotucha Władysław, Brzeziny Śląskie rys historyczny,b.m.w.,2008.
 9. Krawczyk Jarosław A. ,Nadolski Przemysław, Atlas historyczny Bytomia Geschichtlicher Atlas von Beuthen O/S, Bytom 2006.
 10. Kwaśny Zbigniew, Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 1983.
 11. Majorczyk Roman, Historia górnictwa kruszcowego w rejonie Bytomia, b.m.i.r.w.
 12. Molenda Danuta, Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI wieku, w: „Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa”, t. VIII, ser. Studia i materiały z historii kultury materialnej, t. XV, Wrocław,  Warszawa, Kraków, 1963.
 13. Molenda Danuta, Kopalnie rud ołowiu na terenie złóż śląsko-krakowskich w XVI-XVIII wieku z dziejów postępu technicznego w eksploatacji kruszców, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1972.
 14. Popiołek Kazimierz, Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej połowie XIX wieku, Katowice-Kraków 1965.
 15. Potempa E. Antoni, Kompania Węglowa S.A, Zakład Górniczy „Piekary” w Piekarach Śląskich 100 lat KWK „Andaluzja.”, Piekary Śląskie 2008.
 16. Szczech Bernard, Dokument Górnośląski 1627 -1630 ze zbiorów byłego Archiwum Miejskiego w Bytomiu, Zabrze 1996.
 17. Szczech Bernard, Rejestr wolnych chłopów (urbarz) ziemi bytomskiej, Zabrze 1996.
 18. Ślęzak Władysława, Bytom za rządów Hohenzollernów i Henklów von Donnersmarck 1532-1742 Dzieje i zabytki, Bytom 2000.
 19. Tradycje górnictwa ziemi bytomskiej wydano z okazji XX-lecia istnienia Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Bytomiu, red. Henryk Maroszek, b.m.w.,1967.